Skip to main content

Vaak gestelde vragen cursussen

Kan ik een keer online een les bijwonen?

Nu er technisch steeds meer mogelijk is krijgen we met enige regelmaat de vraag of een les die op locatie in Amsterdam plaatsvindt, incidenteel ook online bijgewoond kan worden door een videoverbinding, bijv. via Zoom. Dit is helaas niet mogelijk. 
  

In de coronaperiode hebben we ons best gedaan aan dit soort verzoeken tegemoet te komen voor deelnemers die in quarantaine moesten. Al snel bleek dat mensen ook in minder zwaarwegende omstandigheden ervoor kozen een les online bij te wonen, met als resultaat dat er iedere les wel een paar mensen online waren. In de ervaring van veel docenten en deelnemers kwam dit de kwaliteit van de les niet ten goede. Vandaar dat we hebben besloten dit niet meer te faciliteren. 
Dus als je weet dat je een paar keer niet fysiek bij de cursus aanwezig kunt zijn, overweeg dan deel te nemen aan de cursus die geheel online is, of stel je deelname uit tot een latere periode. 
In verband met de privacy van andere deelnemers, is het ook niet mogelijk opnames van lessen terug te kijken als je er niet kunt zijn.