Als je tot de opleiding bent toegelaten sturen wij je in juli een factuur voor het studiegeld, dat € 3500 per studiejaar bedraagt.

Gespreide betaling is mogelijk. In dat geval machtig je ons het lesgeld in tien maandelijkse termijnen van je rekening af te schrijven. Het machtigingsformulier ontvang je samen met de factuur.
In principe schrijf je je in voor een heel studiejaar. Maar mocht je in de eerste helft van het eerste jaar om wat voor reden dan ook besluiten om liever niet door te gaan met de opleiding, kun je de helft van het lesgeld terugkrijgen indien je ons dit uiterlijk 31 januari laat weten.  

De opleiding duurt 2,5 jaar. Ook voor het tweede studiejaar bedraagt het lesgeld € 3500. Voor het laatste halfjaar, het examensemester, betaal je de helft van het jaarbedrag, dus € 1750.

De Scenariovakschool is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en daarmee zijn lesgeld en cursusgelden vrijgesteld van BTW. Aangezien het een deeltijdopleiding betreft, bestaat er geen recht op studiefinanciering.
Op dit moment is er nog geen mogelijkheid een subsidie aan te vragen in het kader van de STAP-regeling van het UWV, maar wij doen ons best binnen afzienbare tijd te worden opgenomen in dit register. We kunnen echter nog niet garanderen of en wanneer dit geregeld zal zijn.

Extra kosten

Naast het lesgeld kun je nog de volgende andere kosten verwachten, welke niet zijn inbegrepen in het lesgeld:
Bezoeken aan de festivals als Go Short, het Nederlands Film Festival en het Internationaal Film Festival Rotterdam. Deze kosten bedragen ca. 50 euro per festival plus eventuele reiskosten.
Kosten voor speciale software voor het schrijven van scenario's in professionele opmaak. Gebruik hiervan is verplicht maar er zijn ook gratis alternatieven.

Realisatie website: WebLab42