Opleiding

Opzet opleiding Scenariovakschool

Toelating 

Om te kunnen starten op de Scenariovakschool moet je een grote belangstelling hebben voor film en verhalenschrijven. Daarnaast is enige ervaring hiermee noodzakelijk, die kan bestaan uit: de Basiscursus of de Cursus Filmscenario aan de Scenariovakschool, een succesvol afgerond basisjaar aan de Schrijversvakschool, een vergelijkbare cursus zoals de vroegere scenariocursus aan de Schrijversvakschool, of aantoonbare ervaring in de filmpraktijk. Wil je weten of jouw ervaring voldoende is? Neem dan contact met ons op. Naast ervaring kijken we voor de selectie naar de kwaliteit van het door jou ingestuurde werk. Zie verder de aparte pagina over de selectieprocedure.

Opbouw opleiding

De opleiding bestaat uit twee fases van in totaal 5 semesters (een halfjaar per semester). Doorgaans krijgen studenten twee dagdelen per week les, coaching of workshops. De lessen worden gegeven door gerenommeerde professionals uit het scenariovak en de filmindustrie.
De lessen zijn op zaterdag en woensdagavond. De les op zaterdag wordt gegeven op de leslocatie in Amsterdam (Herengracht 274), de les op woensdagavond wordt online gegeven via Zoom (in incidentele gevallen kan daarvan worden afgeweken).

Overzicht per semester

Eerste jaar - eerste semester (september-december)

Introductie

De studenten worden geacht vertrouwd te zijn met de basisbegrippen van het scenarioschrijven, maar in de eerste lessen van de studie worden de belangrijkste zaken in sneltreinvaart herhaald.
Het scenario levert niet alleen de basis voor de film, het legt ook al heel veel vast in de filmische vormgeving. De scenarist bepaalt in de scènes eigenlijk al voor een groot deel waar de camera moet worden neergezet en heeft invloed op découpage en montage. In deze lessen worden de grondslagen van het scenarioschrijven (notitie, scènes, vertellen in beeld en dialoog) en van de filmische taal behandeld met verwijzingen naar canonieke films en belangwekkende scènes. In schrijfopdrachten wordt hiermee geoefend.

Personages

Hoe voorkom je stereotypen en clichés en zorg je dat je gelaagde personages creëert? Hoe zet je je karakters naast en tegenover elkaar? Welke archetypische personages kennen we en hoe kun je die inzetten? Wie is protagonist en wie of wat is je antagonist? Wat is de zwakke plek of blinde vlek van je centrale karakter? Wat is zijn of haar doel en wat heeft hij of zij (onbewust) nodig? In deze lessen leer je hoe je karakters door hun zwakke en sterke punten het plot meebepalen. In schrijfopdrachten wordt hiermee geoefend.

Filmstructuur

In deze lessen wordt zowel op de klassieke structuur voor lange films, als op de vertaling hiervan naar korte films ingegaan. Wat is de drieaktenstructuur? Wat zijn plotpunten en welke rol speelt het midpoint in een verhaal? In deze lessen wordt duidelijk hoe een klassiek verteld verhaal in elkaar zit en hoe die vertelvorm is ontstaan. Daarnaast is er ook ruimte om te kijken naar hoe je van deze vaste regels kunt afwijken en waarom. Welke alternatieve verhaalvormen zijn er denkbaar? Zijn deze vormen universeel of persoonlijk en cultureel bepaald? In analyses en schrijfopdrachten wordt hiermee geoefend.

Mentorbijeenkomsten

De mentorbijeenkomsten zijn er om een vinger aan de pols te houden bij alle studenten en de grote lijn van ieders ontwikkeling in het oog te houden. Ook wordt in deze bijeenkomsten gesproken over de eigen projecten.

Eerste jaar - tweede semester (januari-juni)

10-minutenscenario 1

In deze lessen maak je een opzet voor een 10-minutenscenario en werk je dit scenario onder begeleiding in stappen uit tot een volledige eerste versie. Tijdens twee workshops film en monteer je een scène uit dit scenario.

Synopsis en treatment

Wat staat er in een synopsis? Wat is het verschil tussen een mini-treatment en een scenisch treatment? Wat is er nodig om van een idee een verhaal te maken? Hoe komen personages, plot, thema en arena in het verhaal samen en versterken ze elkaar? Wat wil je precies vertellen? Welk genre past bij je verhaal? Wat is de toon en stijl van je verhaal?

10-minutenscenario 2

In deze lessen maak je een opzet voor een tweede 10-minutenscenario en werk je dit scenario in stappen uit tot een volledige eerste versie. Je werkt hierbij al meer zelfstandig. 

Go Short International filmfestival (*)

In het voorjaar bezoek je het Go Short International Filmfestival in Nijmegen en maak je kennis met het internationale aanbod van de korte film en VR, en volg je een door de school geselecteerde masterclass.

Pitchen en lezing

Zowel in het eerste als het tweede jaar zullen studenten hun projecten presenteren voor docenten en andere mensen uit het werkveld, zoals producenten, regisseurs, showrunners en omroepen. Van het 10-minutenscenario zal ook een scène worden voorgelezen door acteurs en een verteller.

Genrebijeenkomsten

In deze bijeenkomsten bespreek je filmklassiekers om zo de kenmerken te ontdekken van de belangrijkste filmgenres. Wat is eigen aan horrorfilms, thrillers, (romantische) komedies, actiefilms, avonturenfilms, science fiction en hoe wordt met deze genres door filmmakers gespeeld. Wisselende gasten van buiten de opleiding die ervaring hebben met het werken aan bepaalde genres worden gevraagd invulling te geven aan deze bijeenkomsten.

Afsluiting van het eerste jaar in juni: Beoordeling

De docenten beoordelen in een vergadering of het werk van voldoende kwaliteit is om door te gaan naar het tweede jaar van de opleiding. Je kunt door naar het tweede jaar als je de basisvakken met voldoende resultaat hebt doorlopen en een 10-minutenscenario hebt geschreven dat uitzicht biedt op een professioneel schrijverschap. De uitslag van de vergadering wordt teruggekoppeld in een persoonlijk gesprek met de student.

Tweede jaar – 1e semester (september-december)

Bezoek NFF (*)

Aan het begin van het tweede jaar bezoek je het Nederlands Filmfestival en maak je kennis met de jaarlijkse oogst van Nederlandse films, bezoek je de Dag van het scenario en volg je een door de school geselecteerde masterclass.

Dialoog/non-dialoog

Wat is een goede filmdialoog? Wanneer heb je als scenarist woorden nodig en wanneer juist niet? Hoe verhoudt de dialoog zich tot de handeling en het beeld? In deze lessen oefen je je in de kunst van het dialoogschrijven maar je wordt ook uitgedaagd om je af te vragen of gesproken woord werkelijk nodig is.

Schrijven voor animatie

Welke verhalen lenen zich het best voor animatie? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen bij het schrijven van een scenario voor animatie? Hoe verloopt de samenwerking met de animator? Wat is de wisselwerking tussen ontwerp, storyboard en scenario?

Bewerken van romans

Hoe vertaal je proza naar scenario? Wat goed werkt in een roman, werkt niet automatisch ook in een film. Hoe kun je het verhaal van een roman opnieuw vertellen met filmische middelen? Hoe behoud je de essentie en maak je toch iets nieuws?

Schrijven voor audiodrama

Luisterfilms. Van hoorspeltraditie, tot audiodrama voor podcast. Hoe verbeeld je een verhaal met audio? Hoe gebruik je audio als narratieve tool? Hoe vertel je een verhaal serieel en bevorder je de doorluisterbaarheid?

Schrijven voor VR

Wat is Virtual Reality, wat zijn de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden? Hoe vertel je een verhaal in VR? Vanuit welk perspectief vertel je? Is de kijker het hoofdpersonage? Wat is de rol van geluid bij het sturen van de focus van de kijker?

Mentorbijeenkomst

Tweede jaar – 2e semester (januari-juni)

Start schrijven 30-minutenscenario onder begeleiding

In het laatste jaar van de opleiding werk je onder begeleiding van een zelfgekozen scenariocoach een lang scenario uit. We gaan uit van een scenario van 30 minuten. Dat kan een single play zijn, maar ook de pilot voor een serie. In overleg is ook het schrijven van een speelfilm tot 100 minuten mogelijk. Rond het afstuderen zul je het plan kunnen pitchen aan mensen uit de filmsector.

Bezoek IFFR (*)

In de tweede helft van het tweede jaar bezoek je het International Film Festival Rotterdam, maak je kennis met het internationale filmaanbod en volg je twee door de school geselecteerde masterclasses.

Serieschrijven

Hoe wordt een serie opgezet? Wat is zo aantrekkelijk aan seriële verhalen? Welke conflicten vormen de basis voor enkele zeer bekende series? Welke series weten een lange spanningsboog te creëren en waar dreigt het soms mis te gaan? Hoe schrijf je een schaduwscript voor een bestaande serie en waarom? Hoe werkt een writer’s room? In deze lessen komen zaken als de structuur van een aflevering, opbouw van een seizoen, het werken met cliffhangers en het verteltempo aan bod.

Scriptontwikkeling

Een script ontwikkel je niet in je eentje op een zolderkamer. Zelfs als jij de enige schrijver bent van het project krijg je tijdens de ontwikkeling te maken met verschillende partners. Van regisseur en producent, tot omroepdramaturg en filmfondsconsulent, allemaal zullen ze hun feedback geven. Hoe ga je daarmee om? Waar luister je naar, wat wijs je af en hoe verwerk je de feedback zo dat je scenario er beter van wordt zonder je eigen stem te verliezen?

Mentorbijeenkomst

Genrebijeenkomsten

Derde jaar - Examensemester september-december

Workshops

Beroepspraktijk

Hoe vind je je weg in de filmwereld? Bij wie klop je aan met een idee of scenario? Wat is de rol van producenten, omroepen en fondsen? Hoe bescherm je jouw werk en werkzaamheden? Hoe bouw je aan een duurzame carrière na de opleiding?
In samenwerking met producenten, omroepdramaturgen, fondsconsulenten, agenten, juristen van het Contractenbureau of de Auteursbond en bestuursleden van het Netwerk scenarioschrijvers.

Mentorbijeenkomst

Pitchen 30-minutenscenario’s

Beoordeling: een commissie bestaande uit de externe begeleider, een kerndocent en een afgevaardigde van een van de partners van de school. De kerndocenten voeren de beoordelingsgesprekken met studenten.

Beoordelingscriteria Examen
Voldoendes voor de vakken en een 30-minutenscenario van professioneel niveau beoordeeld door de commissie bestaande uit de externe begeleider, een kerndocent en een afgevaardigde van een van de partners van de school.

Workshops

Verdeeld over de 5 semesters krijg je naast de lessen en coaching nog 10 verschillende workshops van docenten en gastdocenten. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn o.a. inclusief vertellen, representatie van vrouwen en minderheden, hero’s journey versus virgin promise, filmgeschiedenis, maar ook praktische workshops over filmen en monteren, het maken van een moodboard en pitchen.

(*) Voor de programma’s tijdens Go Short, het NFF en IFFR wordt apart betaald, houd rekening met ongeveer 50 euro per festival.

Realisatie website: WebLab42