Lesrooster

Hieronder vind je een beschrijving van het lesrooster voor het studiejaar 2021-2022.
Er wordt lesgegeven op de zaterdag (10-13 uur of 14-17 uur) en op woensdagavond (19-22 uur).

In de eerste helft van het studiejaar, vóór de kerstvakantie, volg je lesblokken waarin de fundamenten van het scenarioschrijven worden neergezet: Introductie, Personages en Filmstructuur. Daarna worden er workshops Inclusieve Storytelling gegeven, en genrebijeenkomsten.

Het eerste semester wordt afgesloten met mentorgesprekken en een kerstborrel.

Vanaf januari staan er lesblokken in het rooster over premissen, loglines en hoe synopsissen en treatments te schrijven. En er worden lessen gegeven over de verschillende 'tools' van het scenarioschrijven.

Vervolgens wordt er gewerkt aan een scenario voor een dialoogloze korte film. Een scène uit deze korte film wordt daadwerkelijk verfilmd. Hiertoe krijg je workshops in decoupage, pre-productie en montage.

In het voorjaar bezoek je met de groep het Go Short Filmfestival.

Verder zijn er lesblokken dialoog-schrijven en scène-opbouw, ter voorbereiding van de oefening scenarioschrijven van een korte film met dialoog.

Naast deze lesblokken en oefeningen worden er verspreid over het studiejaar genrelessen gegeven door gespecialiseerde gastdocenten, bijvoorbeeld over romantic comedies, horrorfilms en erotische films.

Het studiejaar wordt afgesloten met een lezing van het scenario van de korte dialoogfilm. En natuurlijk met mentorgesprekken en -beoordelingsgesprekken, en een afsluitingsborrel voor alle studenten en docenten.

Het onderwijsprogramma voor het tweede jaar zal na de zomervakantie op deze pagina geplaatst worden.

Vakanties

Met uitzondering van de zomervakantie volgen wij de schoolvakanties zoals die door de overheid worden vastgesteld voor de regio Noord (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties).
De zaterdag hoort bij de voorafgaande week, dus bijvoorbeeld in de herfstvakantie is er in het weekend aan het begin van de vakantieweek wel les op de zaterdag, maar in het weekend aan het eind van de week niet.
De zomervakantie loopt voor onze school altijd van 1 juli tot 31 augustus. Alle lessen en andere bijeenkomsten worden afgerond in juni, en de lessen van het nieuwe studiejaar starten op de eerste zaterdag in september. 

Realisatie website: WebLab42