Lesrooster

Zodra bekend vind je hier het complete lesrooster voor het studiejaar 2021-2022.
Er wordt lesgegeven op de zaterdag (10-13 uur of 14-17 uur) en op woensdagavond (19-22 uur).
De lessen beginnen op zaterdag 4 september.

Voor de kerstvakantie volg je de lessen Introductie, en de vakken Personages en Filmstructuur. Dit semester wordt afgesloten met workshops, mentorgesprekken en een borrel.

Vanaf januari werk je aan een tienminutenscenario en volg je het vak Synopsis en Treatment. In het voorjaar bezoek je met de groep het Go Short Filmfestival en zijn er workshops en genrebijeenkomsten met gastdocenten. Het studiejaar wordt afgesloten met een pitch en lezing van je scenario, en een borrel.

Vakanties

Met uitzondering van de zomervakantie volgen wij de schoolvakanties zoals die door de overheid worden vastgesteld voor de regio Noord (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties).
De zaterdag hoort bij de voorafgaande week, dus bijvoorbeeld in de herfstvakantie is er in het weekend aan het begin van de vakantieweek wel les op de zaterdag, maar in het weekend aan het eind van de week niet.
De zomervakantie loopt voor onze school altijd van 1 juli tot 31 augustus. Alle lessen en andere bijeenkomsten worden afgerond in juni, en de lessen van het nieuwe studiejaar starten op de eerste zaterdag in september. 

Realisatie website: WebLab42