De Scenariovakschool is een deeltijdopleiding en staat open voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. Sommigen hebben de middelbare school net afgerond, anderen hebben al tientallen jaren een baan. Werkervaring die met film te maken heeft is natuurlijk een pre, maar ook mensen met een andere achtergrond zijn welkom om zich aan te melden. 

Aankomende studenten van de Scenariovakschool doorlopen een selectieprocedure. We vragen je hiervoor om een synopsis voor een korte of langere film in te sturen (ongeveer één A4'tje), en een scène van enkele pagina's, in de juiste opmaak voor een scenario. Daarnaast ontvangen we graag een beknopt cv met een overzicht van je scholing en/of werkervaring tot nu toe, en een motivatiebrief waarin je iets vertelt over je drijfveren om aan onze opleiding te beginnen. Vertel in deze brief iets over je interesse in film, je eventuele ervaring en je ambities en verwachtingen.

De lessen van de opleiding starten jaarlijks in september. Om voor deelname in aanmerking te komen, dienen je werk en de bijbehorende bijlagen uiterlijk 30 juni door ons per e-mail te zijn ontvangen. Half juli verneem je per e-mail of je tot de opleiding bent toegelaten.

Op de pagina inschrijven opleiding lees je  hoe je je kunt aanmelden en je documenten kunt insturen. 

Cursus als vooropleiding

Het verdient aanbeveling om voor je begint aan de opleiding aan de Scenariovakschool, al de Basiscursus bij ons te hebben gevolgd, of onze cursus Filmscenario, dan wel de cursus scenario die voorheen aan de Schrijversvakschool werd gegeven. Het oordeel van de cursusdocent weegt in dat geval mee bij de toelating. Maar ook als (ex-)cursist moet je, naast je brief en je cv, werk inleveren. Dit kan uiteraard werk zijn dat in de cursus tot stand is gekomen. Vermeld in je begeleidende brief welke cursus je hebt gevolgd, wanneer en bij welke docent.

Het vak scenario wordt ook nog altijd gegeven in het basisjaar van de Schrijversvakschool. Dat basisjaar vormt daarmee ook een goede voorbereiding op je studie aan de Scenariovakschool, mits je het vak scenario met een voldoende hebt afgesloten. Vermeld het dus ook in je brief als je dit basisjaar hebt gevolgd, en van wie je in dat jaar scenariolessen hebt gekregen.

Het doorlopen van een cursus vergroot je kansen op toelating, omdat je werk na het volgen van de cursus al van een hoger niveau zal zijn. Dit alles neemt niet weg dat het niet verplicht is eerst de basiscursus te volgen. In principe kan iedereen zich aanmelden.
In alle gevallen zijn je motivatie, je interesse in het vakgebied en de artistieke potentie van je ingezonden werk doorslaggevend. 

Realisatie website: WebLab42