Heb ik recht op studiefinanciering?

Aangezien onze opleiding een deeltijdopleiding is, bestaat er geen recht op studiefinanciering. Bovendien zijn wij een particuliere onderwijsinstelling die niet wordt bekostigd door het Ministerie van OC&W.

Wat voor werk moet ik insturen voor toelating tot de opleiding?

Zie de pagina inschrijven opleiding voor meer informatie.

Waar en wanneer zijn de lessen van de opleiding?

De lessen van de opleiding zijn op woensdagavond van 19-22 uur en op zaterdagochtend van 10-13 uur.
De lessen zijn op zaterdagochtend en woensdagavond. De les op zaterdag wordt gegeven op de leslocatie in Amsterdam (Herengracht 274), de les op woensdagavond wordt online gegeven via Zoom (in incidentele gevallen kan daarvan worden afgeweken). De lessen beginnen op zaterdag 4 september 2021 en de leslocatie is Herengracht 274.

Wat als er in september nog coronamaatregelen gelden?

De lessen starten op 4 september. Als er op die datum nog steeds coronamaatregelen van kracht zijn, zullen de lessen online plaatsvinden via Zoom. Zodra het mogelijk is zullen we dan overschakelen naar lessen op locatie.

Wat is de leslocatie?

De lessen in Amsterdam worden gegeven aan de Herengracht 274. Zie de pagina route voor een routebeschrijving.

Hoe laat begint mijn les?
Avondlessen zijn altijd van 19.00 tot 22.00 uur. Op zaterdagochtend is er les van 10.00 tot 13.00 uur. Het kan voorkomen dat lessen van de zaterdagochtend worden verplaatst naar de middag, bijvoorbeeld bij workshops. Het gebouw is vanaf een halfuur voor aanvang van de lessen toegankelijk.
Kan ik het lesgeld voor de opleiding in termijnen betalen?

Ja, in dat geval machtig je ons het lesgeld in tien maandelijkse termijnen van je rekening af te schrijven. Het machtigingsformulier ontvang je tegelijk met je factuur.

Wat zijn de kosten?

Zie de pagina Kosten.

Wanneer zijn de vakanties?
Wij volgen de schoolvakanties zoals die door de overheid worden vastgesteld voor de regio Noord (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties). De zaterdag hoort bij de voorafgaande week, dus bijvoorbeeld in de herfstvakantie is er in het weekend aan het begin van de vakantieweek wel les op de zaterdag, maar in het weekend aan het eind van de week niet.
Schrijf ik me meteen voor de hele opleiding in?

Nee, als je wordt toegelaten tot het basisjaar ben je voor één studiejaar ingeschreven. Voor het tweede jaar en het afsluitende laatste halfjaar schrijf je je apart in. In het eerste jaar kun je tot halverwege het studiejaar (31 januari) besluiten te stoppen, je krijgt dan de helft van het lesgeld terug.

Mag ik in het Engels schrijven?
Ja, het is in de opleiding toegestaan aan Engelstalige scripts te werken. Houd er rekening mee dat er wel altijd in het Nederlands wordt lesgegeven.
Wat is het verband met de Schrijversvakschool?

De Scenariovakschool is in 2021 gestart als een initiatief van docenten en medewerkers van de Schrijversvakschool. Scenario was vele jaren een afstudeerrichting op de Schrijversvakschool, maar omdat scenarioschrijvers beter alleen vakken kunnen volgen die geheel in het teken staan van scenario en film, werd besloten voor het vak scenario een aparte school op te richten met een eigen curriculum. De Scenariovakschool valt onder dezelfde stichting als de Schrijversvakschool, namelijk de Stichting Continuiteit Schrijversvakschool, een stichting zonder winstoogmerk. De lessen zijn ook in hetzelfde gebouw als die van de Schrijversvakschool.

Hoe hoog is de werkdruk, en krijgen studenten huiswerk?

Tijdens de opleiding heb je meestal twee dagdelen per week les. Daarnaast moet je rekening houden met minimaal twee dagdelen per week (ongeveer 8 uur) die je thuis besteedt aan het uitwerken van opdrachten.

Realisatie website: WebLab42