Skip to main content

Vaak gestelde vragen opleiding

Hoe zit het met annuleren?

Je kunt je deelname aan de opleiding kosteloos annuleren tot en met 15 augustus. Annuleer je tussen 16 augustus en de dag van de eerste lesbijeenkomst, dan ben je 5% van het lesgeld aan annuleringskosten verschuldigd. In het eerste jaar heb je tot en met 31 januari de mogelijkheid om de opleiding te staken, waarbij je recht hebt op verrekening (restitutie dan wel kwijtschelding indien je gespreid betaalt) van de helft van het betaalde lesgeld.